Columna de Matthews Asia

El “new normal” del renminbi

Fecha:

El “new normal” del renminbi
Wikimedia CommonsPhoto: Elyyo. The Renminbi's New Normal